Σύγχρονο Λεξικό Εννοιών

17,00

Γνωστικό υλικό για τις εκθέσεις
Ορισμός της έννοιας
Ετυμολογία
Συνώνυμα
Αντίθετα
Αίτια
Είδη – μορφές
Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις
ISBN: 978-960-7202-00-7

ISBN-13: 978-960-7202-00-7 Κατηγορία: