Παραγωγή Λόγου Γ & Δ Δημοτικού

15,00

Θεωρία για την πρόταση, την παράγραφο, την περίληψη.

Θεωρία για την παραγωγή κειμένων (αφήγηση, περιγραφή, ανακοίνωση, πρόσκληση, ερώτηση, οδηγία, κ.ά).

Σχεδιαγραμματική ανάπτυξη θεμάτων.

17 κριτήρια αξιολόγησης με βάση τις ενότητες του σχολικού βιβλίου.

Λεξιλόγιο σε κάθε κριτήριο – ασκήσεις