Οδηγός Επιτυχίας

15,00

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

  • Όλη η θεωρία σε 25 πίνακες
  • Ασκησιολόγιο ανά φαινόμενο
  • Μεθοδολογία σύνθεσης Συνοπτικής Απόδοσης & Ερμηνευτικού Σχολίου
  • Παραγωγή Λόγου :
    Πως αξιοποιώ σημεία του κειμένου
    Η Επικοινωνιακή Περίσταση
  • 450 Ασκήσεις Εμβάθυνσης
  • 35 Κριτήρια της Τράπεζας Θεμάτων με Πρόσθετα Ερωτήματα

Ξεφυλλίστε το

Κατηγορία: