Οδηγός Εκθέσεων Α,Β,Γ Γυμνασίου

19,00

Οδηγίες γραφής εκθέσεων
Παραγωγή κειμένου με σχεδιαγράμματα
Αναπτυγμένα Θέματα
Σύνδεση & Παραγωγή λέξεων
Παράγραφος & τα είδη της
Περίληψη
Αφήγηση – Περιγραφή
Επιχειρηματολογία
650 Ασκήσεις εφαρμογής
Ειδικό λεξιλόγιο. Συνώνυμα – Αντώνυμα
Απαντήσεις των ασκήσεων