Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β’ Λυκείου

Original price was: 27,00€.Η τρέχουσα τιμή είναι: 24,00€.

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αποτελεί το μέσο για την κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών και των μαθητριών. Μία κατάκτηση που απαιτεί βαθιά γνώση των γλωσσικών φαινομένων και δυναμική ενίσχυση των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορούν να κατανοούν τις γλωσσικές επιλογές κάθε συντάκτη, να ερμηνεύουν κείμενα λαμβάνοντας υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο παράγονται και, σε ένα τελικό στάδιο, να παράγουν τα δικά τους κείμενα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το παρόν βιβλίο, αποφεύγοντας την ανακύκλωση μιας γραμματικής μεταγλώσσας, αποβλέπει στην ουσιαστική τριβή των μαθητών και μαθητριών με το γλωσσικό φαινόμενο τόσο σε επίπεδο ερμηνείας όσο και σε επίπεδο παραγωγής, μέσα από τη συνεχή αλληλεπίδραση των μορφοσυντακτικών και λεξιλογικών επιλογών με τις επικοινωνιακές περιστάσεις μέσα στις οποίες ενεργούν. Με εφαρμογές και πλήθος ασκήσεων για κάθε διδασκόμενο αντικείμενο, το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ασφαλές εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό που διδάσκει τα γλωσσικά μαθήματα, ένα μέσο με το οποίο μπορεί να εμβαθύνει και ο ίδιος στα νέα απαιτητικά δεδομένα του μαθήματος και να οδηγήσει με ευκολία τον μαθητή του στην κατάκτησή τους.

http://www.xatzithomas.gr/export_b_lykeiou/#p=1

Κατηγορίες: ,