Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ Λυκείου – Πανελλαδικές 2024 – Ολοκληρωμένη Πρόταση Διδασκαλίας & Τράπεζας Θεμάτων

30,00

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ Λυκείου – Πανελλαδικές 2024 + Οδηγός Επιτυχίας

51 Κριτήρια Σύγχρονης Θεματολογίας

Θεωρία & Ασκήσεις

Οδηγός Επιτυχίας

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας πραγματεύεται έναν πολύμορφο
επιστημονικό χώρο, καθώς επιχειρεί να διερευνήσει όσα ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί
μέσω του λόγου – με λίγα λόγια τον κόσμο ολόκληρο και τον τρόπο με τον οποίο αυτός
νοηματοδοτείται από τη χρήση της γλώσσας. Οι πολλαπλές αλλαγές στον τρόπο διδασκα-
λίας και εξέτασης του μαθήματος προκαλούν την ανησυχία όλων των εμπλεκόμενων στη
σχολική πραγματικότητα, γεγονός που καθιστά τις προδιαγραφές ενός αντίστοιχου εκ-
παιδευτικού βοηθήματος ιδιαίτερα απαιτητικές. Ως εκ τούτου, οι εκδόσεις Χατζηθωμά, με
σταθερή προσήλωση στην προσφορά ουσιαστικής γνώσης, παρουσιάζουν τη συγκεκρι-
μένη σειρά εκπαιδευτικών βοηθημάτων, με την προσδοκία να αποτελέσουν τελεσφόρο
εργαλείο για το κοινό.

ISBN-13: 978-960-690-091-4 Κατηγορίες: , ,