Λεξικό Ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής

22,00

Βασικές σημασιολογικές ερμηνείες
Αρχικοί χρόνοι
Ετυμολογία & μορφολογικός σχηματισμός
Συνώνυμα- Αντίθετα
Σύνθετα & σημασιολογικό περιεχόμενο
Παράγωγα & ομόρριζα
Περιφράσεις & οι σημασίες τους
Τρόποι σύνταξης με φράσεις – παραδείγματα
Κλίση ρημάτων

Κατηγορία: