Λεξικό Αναπτυγμένων Εννοιών

54,06

576 Έννοιες, 1500 σελίδες 
Πολύτιμο βοήθημα με πολύπλευρη ανάπτυξη όλων των εννοιών που διδάσκονται στο μάθημα της “Έκφρασης  Έκθεσης” στο Λύκειο.
Για την ανάπτυξη κάθε έννοιας ακολουθούμε την παρακάτω δομή:
1. Oρισμό έννοιας.
2. Ετυμολογία.
3. Σημασία της έννοιας.
4. Συνώνυμα – Αντώνυμα.
5. Αίτια Δημιουργίας.
6. Είδη μορφές.
7. Σημασία.
8. Αποτελέσματα για το άτομο & την κοινωνία.
9. Αντίθετη Έννοια.
10. Παραδείγματα.
11. Προϋποθέσεις για την καλλιέργεια ή αποφυγή της έννοιας.
12. Συμπέρασμα.
Κατηγορία: