Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου

20,00

Αντιστοιχία κειμένου με τη μετάφραση

Πλήρης Γραμματική & Συντακτική ανάλυση

Γλωσσικά & Ερμηνευτικά σχόλια

Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Ελεύθερη απόδοση του νοήματος

Ανάπτυξη των παραθεμάτων

300 Πρόσθετες ασκήσεις με τις απαντήσεις

6 Κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις

Πίνακες με τους χρόνους των ρημάτων των κειμένων

Παράλληλα κείμενα επιμέτρου, ανάπτυξης αυτών & απαντήσεις στις ερωτήσεις περιεχομένου

Κατηγορίες: ,